verktygsback.jpg

Intuitiv energibehandling
-för var och ens högsta bästa

55 €, 60 min.
 

En energibehandling är till för att höja mottagarens energinivå och vibration. Det talas om att "hålla rum/utrymme" för någon och i det rummet finns det möjlighet till att:

-sätta igång en läkningsprocess
-höja sin medvetandenivå
-göra sig av med falska föreställningar, negativa tankar och påverkan av medvetna och omedvetna trauma-minnen
-behandla stress, rädslor och sorger
- lösa upp blockeringar/spänningar

maskros5N300.jpg

Under en energibehandling är jag, mer och mindre, i ett meditativt tillstånd, det tillåter mig att energimässigt följa med vad som händer under sessionen. Det är också ett sätt att hämta information som behövs. Min egen kropp är ett viktigt instrument i behandlingen. Den reagerar på vibrationer från den som blir behandlad, den fungerar egentligen som en spegel. Via mitt eget ljud, min sång, kan jag hjälpa till att vibrera upp lås. Trumman och kristallklangskålen är andra ljudinstrument som jag gärna använder vid behandlingar. Vid behov använder jag mig av en pendel för att kontrollera energiflöden och blockeringar.

Jag arbetar också gärna med tanken om kraftdjur. Kraftdjuret kommer ur en shamanistisk tradition.

Det handlar om medvetandets kraft. Och det handlar om hjärtats-, kärlekens kraft. Målet är att omskapa sig själv och förändra det som är negativt till något som förblir positivt. Hur vi tänker påverkar vår hjärna och vårt kristallina blod. (Masaru Emoto: Water Crystals)

Genom att höja vibrationen och öppna upp för ett meditativt tillstånd har vi möjligheten att ”skaka lös” blockeringar. Det är möjligt att ändra t.ex. minnescellerna så att de negativa känslor ett minne väcker görs inaktivt och slutar påverka/skapa stress. När kroppen vibrerar och energierna får flöda fritt, kan den visa kroppen organisera och placera energier på de rätta ställena och på så sätt sätta igång en självläkning. Hur snabbt och till vilken grad en läkning sker beror på hur djupt problemet sitter och hur den som blir behandlad tillåter sig själv att ta emot, många lever med den falska övertygelsen av att inte vara värda att få vara friska/ha det bra, o.s.v., men det kan också bearbetas.

Vi har en fri vilja och vi kan ändra på gamla tankemönster och genom en förändrad synvinkel, genom att bli mera medveten, skapar vi nya möjligheter till att förverkliga våra drömmar. Med andra ord, den energi som varit bunden till stress, rädslor o.s.v., kan frigöras och vi får möjlighet att använda den till det positiva vi just nu behöver. Allt är möjligt, fullständigt gränslöst.

Efter alla energibehandlingar fortsätter energierna att arbeta några dagar. Man kan känna sig som om man varit på helkroppsmassage, eller annars bara känna sig mera känslig än vanligt. Kroppen rensar ut slaggprodukter, så drick extra mycket vatten.

Quantia Quantum Healing har jag studerat under ledning av Carola Roselt, Quantia Nordic Quantum.

TA KONTAKT

QuantiaTodistusN.jpg