verktygsback.jpg

Kvantenergibehandling

(Quantum Healing)

55 €, 60 min.
 

Kvantenergibehandling är en kraftig, djupavslappnande och högt vibrerande energibehandling. Behandlingen baserar sig på kvantfysikens möjligheter att genom medveten intention:

-sätta igång en läkningsprocess
-höja sin medvetandenivå
-göra sig av med falska föreställningar, negativa tankar och påverkan av medvetna och omedvetna trauma-minnen
-behandla stress, rädslor och sorger
- lösa upp blockeringar/spänningar

maskros5N300.jpg

Det handlar om medvetandets kraft. Och det handlar om hjärtats-, kärlekens kraft. Målet är att omskapa sig själv och förändra det som är negativt till något som förblir positivt. Hur vi tänker påverkar vår hjärna och vårt kristallina blod. (Masaru Emoto: Water Crystals)

Genom att höja vibrationen och öppna upp för ett meditativt tillstånd har vi möjligheten att ”skaka lös” blockeringar. Och på kvantnivå ändras t.ex. minnescellerna så att de negativa känslor ett minne väcker görs inaktivt och slutar påverka/skapa stress. När kroppen vibrerar och energierna får flöda fritt, kan kroppen organisera och placera energier på de rätta ställena och på så sätt sätta igång en självläkning. Hur snabbt och till vilken grad en läkning sker beror på hur djupt problemet sitter och hur den som blir behandlad tillåter sig själv att ta emot, många lever med den falska övertygelsen av att inte vara värda att få vara friska/ha det bra, o.s.v., men det kan också bearbetas.

Genom en förändrad synvinkel, genom att bli mera medveten, skapar vi nya möjligheter till att förverkliga våra drömmar. Med andra ord, den energi som varit bunden till stress, rädslor o.s.v., frigörs och vi får möjlighet att använda den till det positiva vi just nu behöver. Allt är möjligt, fullständigt gränslöst.

Efter alla energibehandlingar fortsätter energierna att arbeta några dagar. Man kan känna sig som om man varit på helkroppsmassage, eller annars bara känna sig mera känslig än vanligt. Kroppen rensar ut slaggprodukter, så drick extra mycket vatten.

Quantia Quantum Healing har jag studerat under ledning av Carola Roselt, Quantia Nordic Quantum.

TA KONTAKT

QuantiaTodistusN.jpg