verktygsback.jpg

Kvanthypnosresa

- en resa till ditt inre.

 120 €
En "resa" tar ca. 3 timmar.

Baserar sig på kvantenergi och regreassionsterapi.  I ett djupt transtillstånd får du en direkt kontakt med ditt innersta jag och det blir möjligt att få svar på de frågor, och lösningar på de problem man har

 Vi bär alla på oändlig vishet och kunskap. Porten dit öppnas genom att följa vår intuition.  Under en kvanthypnosresa når vi vår inre vishet genom att använda intuition och fantasi i ett djupt meditativt tillstånd. Terapeutens uppgift är främst att ställa frågor, att vara reseledare. Kundens högre jag, den inre visheten, bestämmer vad som behöver komma fram, vart resan går, vilka svar och lösningar som ges på de frågor och problem som diskuterats innan kvanthypnosresans början.

 Det är främst under induktionen (inledningen) som de kraftigaste suggestionerna utifrån används. Terapeuten ger uppmaningar som hjälper kunden att slappna av. När kroppen slappnar av, vaknar sinnet. Sinnet tar emot den inre informationen genom att använda våra inre/andliga sinnesintryck: bilder, ljud, känslor, kroppsförnimmelser, inre vetskap.

 Dolores Cannes vägbrytande teknik QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique, utgår ifrån att fysiska sjukdomar och motgångar i livet uppkommer ur våra djupt rotade felaktiga föreställningar om hur vår värld fungerar, och hur vi fungerar i den. Våra uppförandemönster är inlärda eller trauma-påverkade. Negativa traumaspår kan finnas kvar från kraftiga händelser i t.ex. barndomen, men det har också visat sig att vi påverkas av händelser vi inte upplevt i vårt nuvarande liv. En del människor ser på dessa ”berättelser” som delar ur tidigare liv, eller som inblickar i ett av alla våra parallella liv. De kan också ses som en berättelse av ens innersta väsen, berättad för att föra fram en negativ känsla som finns lagrad i minnescellerna. Även om jag använder termen ”negativ”, så är det ju egentligen en positiv sak, ett pekfinger på vad som bör uppmärksammas för att lära sig mera om sig själv och göra sig av med felaktiga inprogrammeringar som håller kroppen i ett grepp av rädsla. Rädslan visar sig som stress. Och kronisk stress hindrar uppkomst av harmoni, balans och hälsa.

 Under en kvantresa är det möjligt att nå djupa, klara aha-upplevelser. Man kommer i kontakt med sitt högsta jag och har möjlighet att få svar på viktiga funderingar och frågor. Det är en spännande resa, värd att planera och förbereda sig för genom att gå igenom vad man vill få svar på. Trots planeringar är det omöjligt att veta vad som kommer att hända eller vart resan bär, men den bär.

 Efterdyningar:

 Den viktigaste komponenten för en lyckad kvantresa är ”resenärens” egen, djupa vilja att uppleva kvantresans process och lita på att med hjälp av den hitta nycklarna till det egna medvetandets, den egna kroppens, lås (blockeringar). Resultat sker oberoende av den personliga livsåskådningen.

 Med stor sannolikhet sätter en Kvantresa igång olika utrensningar. Kroppens utrensning ger upphov till diverse kroppsliga reaktioner beroende på vilka typer av blockeringar som öppnat sig. Som exempel kan nämnas: iskalla kårar, svettning, huvudvärk (tungmetaller i hjärnan lossnat), magen sätter igång… Det är viktigt att dricka mycket vatten och behandla sin kropp med omtanke, som efter en helkroppsmassage. Känslomässiga utrensningar kommer från det att känsloblockeringar lossnar. De märks som irritation, ilska, lätt att ta till tårar… De brukar kunna uppenbara sig under de första dagarna efter en kvantresa. Se på dem, tacka dem, släpp dem. Det är skäl att komma ihåg att de besvärliga känslorna och eventuella illamånden tyder på att behandling ännu pågår och att det hänt mycket under kvantresan. Under en Kvantresa möter vi det som finns inom oss med kärlek, utan tvång, och vad som än blir medvetandegjort, behandlas i höga energier. Det kan också vara bra att komma ihåg att en Kvantresa alltid fortskrider på bästa sätt, för den styrs av kundens egen inre vishet, vårt rationella, mentala medvetandet är satt till sidan.

 Förberedelser:

 För att underlätta processen under kvanthypnosresan kan det vara bra att förbereda sig:

-tänka igenom orsaken till att du vill göra en resa (din motivation är i nyckelposition)
-inom vilka områden i ditt liv är det du söker svar, strävar till förändringar eller helande
- om du upplever att du har svårt att slappna av


Skriv upp frågor och önskningar i viktighetsordning, så går vi igenom dina funderingar före sessionen.

TA KONTAKT

maskros7N300.jpg