verktygsback.jpg

Varför välja energibehandling?

Många går omkring och bär på olika sorters blockeringar. Bakom de flesta blockeringar ligger så kallade falska rädslor eller falska övertygelser. Upplevda, traumatiska händelser kan skapa rädslor som fastnar och hela tiden håller kroppen i ”slåss eller fly”-tillstånd. Vi bär också med oss en mängd övertygelser. Övertygelser som för oss framåt och har en positiv inverkan på vårt liv och andra övertygelser som inverkar negativt på oss. Det är dessa negativa rädslor och övertygelser utsätter kroppen för stress. Stressen understryks av det snabba tempot i vårt samhälle som är fylld med rädslor för att inte räcka till. Både mentala och känslomässiga blockeringar uttrycker sig, förr eller senare, som kroppsliga problem. Även ett fysiskt trauma, t.ex. en skada eller en operation, kan hindra energiflödet och -balansen i kroppen. Dessa olika energistopp märks av i olika delar av våra chakran, energikroppar (aura) och slutligen i vår fysiska kropp.

I min verktygsback har jag samlat några verktyg som, skilt för sig eller integrerade, är till för att lösa upp knutar och hjälpa till självhjälp. De är alla väldigt avslappnande och genom dem alla strömmar en stark, hög vibration - ju högre vibrationer, desto större förutsättning för liv. Målet är att ge kroppen en chans till självläkning.

Alla behandlingar gör jag under förtroende och det är en ära att få ta del av allt det som händer under en session.