verktygsback.jpg

Kvanttimatka

120 €
Yksi "matka" kestää n. 3 tuntia.

Kvanttimatkalla saat apua pääsemään syvään transsitilaan missä olet yhteydessä sisäiseen olemukseesi kanssa.  Sitä kautta voit löytää sisäisen ohjauksesi, sisäisen viisautesi.

Kvanttimatka (Kvanttihypnoosi)

Vaellamme tässä maailmassa kantaen mukanamme valtava määrä viisautta, tietoa. Avain tähän syvään tietoon on intuitiomme. Kvanttihypnoosi-istunnossa meillä on mahdollista saada tämä tietoa osaksemme käyttäen intuitiota ja fantasiaa. Terapeutti ohjaa istuntoa kysymyksillään. Asiakkaan korkeampi minä, sisäinen viisaus, päättää mitä tulee esiin, minne matka vie, minkälaisia vastauksia ilmenee kysymyksiin josta on puhuttu ennen istunnon alkua. Vahvimmat ulkopuolelta tulevat suggestiot ilmenee induktion aikana terapeutin esittäminä kehotuksina. Kehotuksien päämäärä on auttaa asiakasta rentoutumaan. Rento keho antaa mielen tilaa vastaanottamaan sisäinen informaatio käyttämällä kuvia, ääniä, tunteita, kehotuntemuksia, selvätietoa.

Pitkän linjan hypnoositerapeutti ja QHHT:n, Quantum Healing Hypnosis Technique kehittäjän, Dolores Cannonin, mukaan fyysiset sairaudet ja elämän vastoinkäymiset ovat peräisin syvään juurtuneista uskomuksistamme. Tähän voi liittyä traumaattiset tapahtumat lapsuudessamme tai muissa elämissämme ts. rinnakkaisissa elämissä. Nykyään tiedämme, mitä Einsteinkin aikoinaan totesi, että aika on illuusiota, joten menneet tai tulevat elämät ovat ehkä itseasiassa rinnakkaisia elämiä.

Istunnossa pyydetään asiakkaan sisäistä viisautta tuomaan hänen tietoisuuteensa asioita, joista nykyhetken ongelmat johtuvat. Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä hypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita. Tarinat nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne tuovat oivalluksia ja usein niihin liittyy paljon emootioita, jotka purkautuvat kehosta mm. itkuna, nauruna tai raivona.

Kvanttihypnoosin aikana on mahdollista saada hyvin selkeitä oivalluksia ja vastauksia elämäänsä liittyen, koska silloin olemme vahvassa yhteydessä sisäiseen viisauteemme, intuitiiviseen mieleemme, korkeinpaan tietoisuuteemme… eri termi samalle lähteelle. 

 

Jälkimainingit:

Tärkein ja vaikuttavin tekijä hyvin onnistuneelle kvanttihypnoosi-istunnolle on asiakkaan todellinen halu parantua ja/tai saada vastauksia. Ts. paras tulos saadaan, kun asiakas vilpittömästi haluaa kokea prosessin ja luottaa siihen, että sen avulla hän löytää avaimet mielensä ja kehonsa lukkoihin. Huomioitavaa on, että elämänkatsomus ei vaikuta istunnon onnistumiseen. 

Joskus istunto laittaa kehossa puhdistusreaktion päälle, jolloin jälkikäteen voi tulla mm. oksettava olo, päänsärkyä, vanha vaiva nousta hetkellisesti pintaan jne. Tämä voi olla kehon viesti levätä, koska alkanut prosessi on edelleen päällä. On hyvä ymmärtää, että huono olo ei merkitse mitään pahaa tai huonoa tapahtuneen vaan voimallista reaktiota, koska on tapahtunut niin paljon. Kvanttihypnoosissa kohdataan asiat rakkaudellisesti, pakottamatta, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu korkeista energioista käsin. On myös hyvä muistaa, että istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli.

Miten valmistatua kvanttimatkaan?

Asioiden miettiminen ja jäsentäminen ennen istuntoa laittaa prosessin alulle ja helpottaa näin jo varsinaista istuntoa:

-miksi haluat istunnon ja mitä toivot siltä, sinun oma motivaatiosi on avainasemassa.

-mihin elämänasiohin haluat selvyyttä / muutosta / parannusta

Listaa kysymykset ja toiveet tärkeysjärjestykseen ja tuo lista mukanasi. Käymme yhdessä läpi ajatuksiasi ennen istuntoasi.

Lue toisten kokemuksista: Upplevelser-Kokemukset

OTA YHTEYTTÄ

maskros7N300.jpg