verktygsback.jpg

Nervbanemassage

70 €, behandlingen tar ca. 2 timmar.

Effektiv, men mild genomgång av hela kroppens nervbanesystem.

Den nervbanemassage jag utövar härstammar från Kina. I Finland har tekniken vidareutvecklats av Annikki Kankkunen. Nervbanemassagen är en effektiv rehabilitering. Alla nervbanor masseras genom roterande rörelser genom hela kroppen med start i det perifera nervsystemet och avslutning i det centrala. På så vis förhindras störningar i det centrala nervsystemet (hjärnan). Liksom inom akupunktur påverkas nervsystemet genom massagen av nervändorna. Den är mycket djupt avslappnande, öppnar kroppens cirkulationssystem, och utrensningen av slaggprodukter sätts igång. Kroppen återfår sin naturliga balans, kan ta till sig näringsämnen på ett effektivt sätt, vilket stärker immunförsvaret. Efter avslutad nervbanebehandling, som tar 1,5 - 2 timmar, har varje organ i kroppen blivit behandlad och kan fungera effektivare.

Hur många behandlingar och för hur lång tidsperiod de pågår beror på den behandlades personliga behov: hurudana problem och symptom och takten på läkningen.   Vid kroniska smärtor rekommenderas en behandlingskur om minst 5 behandlingar med en veckas mellanrum. Detta för att den lite motsträviga kroppen ska kunna ta emot behandlingen till 100 % och för att ge levern sina tre veckor att förnyas under behandlingstiden. Enskilda nervbanebehandlingar är utmärkta i förebyggande syfte, för att sätta igång kroppen inför eller efter tunga perioder och som aktiv avslappning för både kropp och hjärna.

De första behandlingarna sätter igång en kraftig utrensning av slaggprodukter och gifter som finns lagrade i kroppen. Symptomen kan vara huvudvärk, svettningar, dålig andedräkt, feberkänningar, snuva... Hur kraftiga de är beror på hur låst kroppen varit och de olika symptomen bör tas som goda tecken på att behandling pågår. Det är viktigt att fortsätta behandlingen trots kraftiga utrensningar, de avtar.

Denna behandlingsform passar så gott som alla ifrån barn till åldringar. Endast gravida, nyss opererade och sådana som har pacemaker kan inte behandlas med nervbanemassage. Personer som nyss har opererats kan behandlas ca 8 veckor efter operationen.

maskros6N300.jpg

Denna behandlingsform lämpar sig bl.a. för:


- allmän muskelspänning, nack- och axelspänningar
- sömnlöshet
- diabetes
- migrän
- huvudvärk och svindel
- domnande av och värk i armar och ben
- fibromyalgi
- förbättring av den allmänna ämnesomsättningen
- neurologiska sjukdomar
- allergier
- blodcirkulationsbesvär i armar och ben
- ischas, ryggbesvär
- uttslag
- panikångest
- hormonrubbningar
- hjärt-, lever- och njurbesvär
- matsmältnings- och näringsupptagningsproblem
- gynekologiska besvär
- besvär, relaterade till andningsorganen
- odefinierade, fortgående smärtor och besvär som
man inte funnit diagnos till inom skolmedicinen

TA KONTAKT

nervBmassageTodistus.jpg