verktygsback.jpg

Energibehandling på distans

40 €

Ta emot en stund av personliga frekvenshöjande energier hemma. Jag sänder ca 30 min. Vi har kontakt på telefon eller på fb både före och efter behandlingen.

Behandlingen är en djupavslappnande, med höga, ljusa energier och vibrationer. Löser upp blockeringar/spänningar. Kristalliserar och uppgraderar medvetandenivån.

Läs mera: Kvantenergibehandling

Inför energibehandling på distans:

För att ta emot en mottagning medvetet (för att undvika sömn); sitt i en bekväm ställning med fötterna stadigt på golvet och ryggraden rak eller i någon form av lotus-ställning. Känn dig grundad (i kontakt med jorden), känn dig avslappnad (andas djupt en stund), töm hjärnan på tankar (de tankar som kommer låter du glida vidare, fastna inte vid något). Var medveten om/i din kropp. Känn det du känner, upplev det du upplever, utan tvång. Vet att vad du än känner är okej. Du är perfekt som du är just nu.

Det finns alltid möjligheter till att uppleva inre kunskap, intuition, vägledning... Den kan kännas i kroppen, någon känner dofter, någon hör ljud utanför sig själv eller inom sig själv, somliga anar saker, eller "ser" glimtar av information och andra bara vet. Och ett råd, om du är ovan att få information/se bilder/resa/höra... så undvik att försöka förstå just då, spara analyser tills efteråt (viktig information kan gå förlorad under samtidig analysering).

Det är också möjligt att ta emot behandlingen liggande. Då blir sannolikheten att du somnar större. Att sova under behandlingen gör att egot stängs av och energierna arbetar eventuellt friare.

TA KONTAKT

mandala2.jpg