verktygsback.jpg

Distans Gaia <3 Cosmos-energibehandling

40 €

Jag gör mitt bästa för att, genom Gaia <3 cosmos-energier, förmedla till dig det du behöver för ditt högsta bästa just nu. Ta emot en stund av personliga frekvenshöjande energier hemma, eller där du är jus nu. Vi kan komma överens om en gemensam tid, eller så tar du emot behandlingen när det passar dig bäst.

I behandlingen använder jag trumma och/eller kristallskål. Jag använder också min egen röst när sången, ljudandet, kommer spontant. Eftersom jag bandar in behandlingen, och sänder dan åt dig i mp4-format, så kan du ta emot behandlingen när helst du vill, och du kan återkomma till den så ofta som det känns aktuellt.

En behandling tar ca 30 min. eller så länge som trumman kräver att få spela. Vi kommer överens om hur vi går igenom känningar, funderingar och insikter som kommer under behandlingen.

Behandlingen kan vara mycket djupavslappnande. Vibrationer från de olika ljuden går in djupt i kroppen, vibrerar på cellnivå, och löser upp blockeringar/spänningar. 

Inför energibehandling på distans:

För att ta emot en mottagning medvetet (för att undvika sömn); sitt i en bekväm ställning med fötterna stadigt på golvet och ryggraden rak eller i någon form av lotus-ställning. Känn dig grundad (i kontakt med jorden), känn dig avslappnad (andas djupt en stund), töm hjärnan på tankar (de tankar som kommer låter du glida vidare, fastna inte vid något). Var medveten om/i din kropp. Känn det du känner, upplev det du upplever, utan tvång. Vet att vad du än känner är okej. Du är perfekt som du är just nu.

Det finns alltid möjligheter till att uppleva inre kunskap, intuition, vägledning... Den kan kännas i kroppen, någon känner dofter, någon hör ljud utanför sig själv eller inom sig själv, somliga anar saker, eller "ser" glimtar av information och andra bara vet. Och ett råd, om du är ovan att få information/se bilder/resa/höra... så undvik att försöka förstå just då, spara analyser tills efteråt (viktig information kan gå förlorad under samtidig analysering).

Det är också möjligt att ta emot behandlingen liggande. Då blir sannolikheten att du somnar större. Att sova under behandlingen gör att egot stängs av och energierna arbetar eventuellt friare.

TA KONTAKT

Känn efter hur trummans ljud känns för dig: 

https://www.youtube.com/watch?v=36tnUQYKbic&t=72s

Jag har också en fb-grupp, där det är möjligt att delta i olika meditationer med trumma eller kristallskål:

https://www.facebook.com/groups/511223076206337/

mandala2.jpg