verktygsback.jpg

Kristallmeditation

  Kristallmeditationen görs med en intention på att var och en ska komma i kontakt med just de kristaller, den kristallenergi, som tjänar den personen på högsta, bästa sätt just nu.

De erfarenheter jag fått via de meditationer och behandlingar jag hållit, är det möjligt att få "uppkoppling" till behandling/uppgradering via verkliga kristaller som finns inne i vår jord (eller redan hittade sådana), eller till kristallenergier i andra dimensioner.  Kristaller innehåller olika typer av energier, varav en kan uppfattas som information, medan andra energier bearbetar kroppen eller våra energifält. De energier som kommer via kristaller höjer också vår vibration och således höjs vårt medvetande.  

Kristaller resonerar med vårt kristallina blod och kan på så vis påverka oss positivt.

Under en kristallmeditation kan man t.ex. känna kittlingar i sin kropp eller i sina energifält. Kyla eller värme kan kännas mer eller mindre kraftigt. Det är möjligt att uppleva ("se") den sten man kopplas till. Det kan också vara att man "ligger på" en mandala gjord av kristaller. Jag har även stött på olika kronor och på att man upplever att man finns inuti en kristall. 

Var & när? Följ med på min fb-sida: np.uruz
Kan beställas för grupper.

moonmandala2N.jpg