verktygsback.jpg

Kristallenergibehandling

närbehandling:

55 €, 60 min. 


distansbehandling:

Ta emot en stund av personliga frekvenshöjande energier hemma. Jag sänder ca 30 min. och du tar emot så länge som det känns att energierna arbetar aktivt. Vi chattar på fb både före och efter behandlingen.

40 €, 30 - 45 min. 

  Kristallenergibehandling görs med intentionen att var och en ska komma i kontakt med just de kristaller, kristallenergier, som tjänar den personen på högsta, bästa sätt just nu.

Enligt de erfarenheter jag fått via meditationer och behandlingar jag hållit, är det möjligt att få "uppkoppling" till behandling/uppgradering via verkliga kristaller som finns inne i vår jord (eller redan hittade sådana), eller till kristallenergier i andra dimensioner. Eventuellt använder jag kristaller helt konkret under både när- och distansbehandling, det avgör jag utgående från personen som ska bli behandlad. 

Kristaller innehåller olika typer av energier, varav en kan uppfattas som information, medan andra energier bearbetar kroppen eller våra energifält. De energier som kommer via kristaller höjer också vår vibration och således höjs vårt medvetande. Kristaller resonerar med vårt kristallina blod och kan på så vis påverka oss positivt.

 Efter alla energibehandlingar fortsätter energierna att arbeta några dagar. Man kan känna sig som om man varit på helkroppsmassage, eller annars bara känna sig mera känslig än vanligt. Kroppen rensar ut slaggprodukter, så drick extra mycket vatten.

Inför Kristallenergibehandling på distans:

För en medveten mottagning, helst i bekväm, sittande ställning (för och undvika sömn), med fötterna stadigt på golvet och ryggraden rak eller i nån form av lotus-ställning. Känn dig grundad (i kontakt med jorden), känn dig avslappnad (andas djupt en stund), töm hjärnan på tankar (de tankar som kommer låter du glida vidare, fastna inte vid något). Var medveten om/i din kropp. Känn det du känner, upplev det du upplever, utan måsten. Hur det än känns är okej. Du är perfekt som du är just nu.

Det finns alltid möjligheter till att uppleva inre kunskap, intuition, vägledning... Den kan kännas i kroppen, nån känner dofter, nån hör ljud utanför sig själv eller inom sig själv, nån anar saker, eller "ser" glimtar av information och endel bara vet. Och ett råd, om du är ovan att få information/se bilder/resa/höra... så undvik att försöka förstå just då, spara analyser tills efteråt (viktig info kan gå förlorad under samtidig analysering).

TA KONTAKT

shungitpyramidN.jpg