Triad, tre, 3

kedjaN.jpg

Från “Den första” och “Den andra” kommer “Den förstfödda”, symbolen triad. Den liksidiga triangeln är den första av Många. Triangeln är den inledande geometriska formen inuti vesica piscis.

Triad

Den första triangeln kan upprepas först inne i den del där cirklarna överlappar varandra och sedan vidare utanför, i cirklarna runtom. Fyra av de mittersta trianglarna bildar två större trianglar med spetsen antingen uppåt eller neråt. När båda cirklarna är fyllda av den första triangeln, bildas ett harmoniskt mönster, två sexkanter, hexagoner, överlappar varandra. Hexagonen är bland annat snöflingans geometriska grund och dessutom ett av naturens bästa förpackningsmönster.

För de antika matematikerna, filosoferna, stod triaden symboliskt för klokhet, vishet, vördnad, vänskap och harmoni. Triadens form var för dem ett budskap om balans och om hur saker och ting förhöll sig till varandra.

Arketypen triad är ett förhållande mellan två olika poler, där en tredje aspekt kommer in och förändrar; balanserar, för ihop eller avskiljer. Den tredje aspekten behövs för att föra oss framåt. Ju mera medvetet vi kan välja det tredje elementet, desto bättre kan vi påverka utgången av en pågående konflikt.

Ordet “trinity” har sitt ursprung i “tri-unity” eller “tree as one”. Triangeln står alltså för treenigheten. Den är en av de främsta och en av de uråldriga symbolerna för gudomlighet. Och ursprunget är feminint. I trangeln finns gudinnans tre aspekter/kvinnans tre åldrar: Oskulden, Modern och Käringen. I och med att den maskulina energin blev kraftigare så förändrades treenigheten till en maskulin gudomlighetsbild, t.ex. inom kristendomen och inom hinduismen.

Källa: Priya Hemenway; The Secret Code Barbara Walker; The Woman´s Dictionary of Symbols and Sacred Objects

se även:
MONAD, ett, 1
vesica piscis - DYAD, två, 2
Skillnaden mellan polaritet och dualism - en skillnad mellan balans och obalans.