vesica piscis - DYAD, Två, 2

orangeRegnbageOrb2N.jpg

Grundsymbolen för alla kommande siffror är vesica piscis. Vesca piscis föds när monaden delar sig. Den urtida symbolen anses stå för det gudomligt feminina och för fertilitet. Vulvaformen relateras till andlig utveckling, andlig resa. Den är en öppning för födelse, pånyttfödelse.

vesica piscis

Vesica piscis betyder fiskblåsa på latin. I Indien kallas den mandorla (mandel). Den är känd sen urminnes tider bl.a. från tidiga Mesopotamiska, Afrikanska och Asiatiska civilisationer. Och övertogs av de kristna som en symbol för Jesus, men bevaras där också som en feminin symbol i samband med bilder och skulpturer av Jungfru Maria.

dyad

De grekiska filosoferna kallade principen om tvåsamhet, eller det andra, för dyad. Dyad är en monad som separerar sig själv från sig själv genom att dela sig. Så symbolen dyad innehåller en våghalsighet, ett mod, eller kanske bara ett stort behov av att töja sina gränser. Dessutom innehåller symbolen ett starkt lidande, en oändlig längtan tillbaka till hela sitt jag, till enhet.

Polaritetens princip finns överallt och är roten till vår känsla av att vara frånskilda från varandra, från naturen, och från vår egen gudomlighet. Men märk att dyad, dualism, kallas också för illusion, det finns en paradox inbygd i den. Även om dyaden uppfattas som en separation från enheten, så minns de motsatta polerna sin gemensamma källa och attraherar varandra, de försöker återförenas, smälta samman tillbaka till en enhet (linjen mellan de båda cirklarnas centrum). Därav kommer det sig att dyaden både delar och för samman, repellerar och attraherar.

I räkningens metamorfos uppenbarar sig dyaden som en dörr mellan En och Många, mellan monaden och alla andra numror.

källa: Priya Hemenway; The Secret Code

se även: MONAD - ett - 1