MONAD - ETT - 1

orange1_kopiera.jpg

“Nothing exist without a center,
so they began with a point
and around it they drew a cirkle.
This represented the number one.
This they called the monad.”

(Priya Hemenway; The Secret Code)

monad

Ordet “monad” är en grekisk term bildad ur orden menein, som står för betydelsen att vara stadig och monas; samstämmighet, enighet. Antika filosofer hänförde till symbolen monad som Den första, Fröet, Essensen, Byggaren och Grunden.

Enligt Pythagoras läror anses inget kunna existera utan ett center runt vilket det existerande kretsar. Punkten i mitten är källan och källan är onåbar, oförståbar. Men som ett frö ut-vidgas källan tills den förverkligar sig själv som cirkel.

Inom enkel räkning har monaden en relation till alla andra antika nummersymboler:

  • i mötet med en annan nummer bevarar monaden sin identitet. De matimatiska filosoferna började förstå att det inte spelade någon roll hur många gånger ett multiplicerades eller dividerades med en annan nummer, svaret blev alltid den ursprungliga nummern. Därmed föddes frågan: Hur blir ett många/flera? Och deras svar blev... genom återspegling (reflection). Cirkeln, monaden, återskapar sig själv genom självbetraktelse, den delar sig.

Om vi förenklar bilden av en cell, så kommer vi till symbolen monad. Och cellen är en elementär partikel, något gudomligt. Deepak Chopra drar paralleller med cellens självklara intelligens till den visdom vi söker efter i vårt liv. Varje cell har en egen livsuppgift som en del av en helhet. Den är medveten och beredd på förändring och lever i nuet. Celler är likvärdiga, utan värderingar och förutfattade meningar.

Cellen lever i en fortgående cirkel av celldelning och död, en ständig förnyelse av sig själv. Vi förnyas hela tiden. Det är en mäktig tanke att vi kan påverka våra celler med vår intention, att vi med den energi vi har tillgång till, kan rikta vår kärleksfulla vilja och skapa hälsa och välmående på cellnivå. Och vidare kan vi påverka hur vi väljer att leva vårt liv, hur vi väljer att bemöta oss själva och andra. Att andas enligt vissa tekniker, djupt och medvetet, är ett fungerande verktyg för att sätta igång förnyelseprosesser på alla plan. Monad, Den första, Essensen - står i andra sammanhang för elementet luft, andning och för sol (ljus).

Under en av mina hållna Kvantresor (Kvanthypnos), kom informationen att kärlek finns överallt, med en klar betoning på överallt. Kan det vara så att vi inandas Gudomlig essens - ljus och kärlek?

se även:vesica piscis - DYAD, Två, 2

Hänvisningar och källmaterial:

Deepak Copra: Hemligheternas bok, upptäck dina dolda dimensioner
Priya Hemenway; The Secret Code
Livets andedräkt... eller: Var värd ditt salt.
Övertygelsen och hjärtat- metamorfosens möjlighet.