Övertygelsen och hjärtat- metamorfosens möjlighet.

perhonen.jpg

Många skapelseberättelser börjar med Ordet. Bland annat den bok de flesta av oss har en eller annan relation till, inleder sin berättelse i första kapitlet, 3:e versen med orden: “Och Gud sade: “Varde ljus”; och det vart ljus. Vi behöver inte söka oss långt bak i tiden för att finna en vardagstradition av välsignelser och förbannelser; ord kryddade med starka känslor.

Gamla ordspråk är ofta mera sanningsfulla än vad vi ger dem kredit för. Ordspråket Var försiktig med vad du önskar dig, för det kan du få berättar om en intuitiv medvetenhet om möjligheten att påverka sin omgivning. För att önska oss något behöver vi en tanke, en föreställning, om något annat än det vi har. En tanke består av ord, men för att orden ska få kraft behövs vilja (intention) och en känsla. Ordet, intentionen och känslan blir till en övertygelse. Och det verkar som om övertygelsen är en skapande kraft.

Inom kvantfysiken visar man på att elektrisk och magnetisk energi påverkar atomer. Ändras energin så förändras också atomerna. I vår kropp är det vårt hjärta som producerar den starkaste elektriska och den starkaste magnetiska energin och de känslor, som har sitt ursprung i vårt hjärta, sprids ut runt oss som elektriska och magnetiska vågor. De här vågorna påverkar atomer runt oss och inom oss. Så de övertygelser vi bär på bestämmer hur världen runt oss fungerar, hur atomerna i vår kropp mår... Och om det behövs, så ger ordet “misstag” en vink om att vi kan ta tag i vår miss och ändra på den.

Så... Vilka övertygelser bär du på? Vilka känner du till och vilka är dolda? Vilka tjänar och höjer dig och vilka hindrar dig? Vilka ord använder du? Vilka känslor följer dina ord? Vad har du i ditt hjärta? Vilka gränser har du tillåtit dig ha?

Jag önskar dig ljus och oändlig kärlek.

Stödkälla:

Tilläggsläsning för intresserade:

Link till en kort förklaring av tre vetenskapliga experiment (från båda sidorna av 2000-t): New Research Shocks Scientists: Human Emotion Physically Shapes Reality! och den föregående textens ena källa: DNA-report by Greg Braden