Livets andedräkt... eller: Var värd ditt salt.

DSC_1588.JPG

“As all things weave into a whole/
one in the other works and lives!
As the powers of heaven rise and fall/
and give each other the golden pail.”

Goethe skrev den versen i Faust, inspirerad av en bok om alkemi från 1723, Aurea catena Homeri. Det handlar om naturens eviga kretslopp, Livets andedräkt, som liksom dagg och regn når vår jord.

  • Förutom att cirkeln med en prick i, står för andedräkt och luft, så är den också en symbol för solen. Och närmare bestämt solen som gudinna, en livmoder. Sedan har solen förändrats till en maskulin symbol, jämfört med månen som alltid varit feminin. Jag tycker att det är intressant att dra paraleller mellan solen, livmodern, andedräkten och luften, till funderingar om att vi med ordet, tanken och intentionen skapar vår värld, förändrar på cellerna i oss och runt oss. För att uttala det vi vill ha sagt, drar vi först in luft. Och ju kraftigare, känslomässigare vi vill uttrycka oss, desto djupare drar vi in luften. Cirkeln med en prick i blir en symbol för skapandekraft, för liv.

När daggen och regnet kommit i kontakt med jorden blir deras nästa steg att kondensera. Kvar blir manligt, solitt saltpeter och feminint, flytande sal alkali.

  • Salpeter, Salpetre eller Saltpeter refereras oftast till Nitre, kaliumnitrat, KNO3

  • Cirkeln med en vågrät linje står för elementet vatten. Symbolen kallas också för diameter (Dia Meter), moder gudinnan. Inom alkemin betyder ordet diameter salt och symbolen står för saltet. Med sal alkali menas också ett ämne som förändrar alla andra ämnen det kommer i kontakt med. I vissa alkemistiska läror anses vatten ha en förmåga att påverka många olika material. Vattnets kristallina struktur påverkar också vår kropp, samtidigt som det, i sin tur, påverkas av våra känslor och våra ord, av den energi vi utger.

Tillsammans förenas de till acidic alkaline salt. Allt levande består av dessa ämnen och efter död och förmultning återgår de till dagg och regn.

  • Korset inneslutet av en cirkel står för elementet jord, där de fyra vädersträcken, vindarna möts i mitten. Det ses även som ett solkors, där solen omfamnas av himlen. Men i det här sammanhanget står symbolen kanske starkast som en kosmisk förening av det feminina och det maskulina (Wotan´s cross). Målet är att vara jordade, centrerade och hitta den harmoniska balansen inom oss själva för att kunna leva i harmoni med livet runtom oss.

Alkemi handlar om förvandling, utveckling, metamorfos. Alkemins symboler beskriver vår utveckling som människa, vårt sökande efter vår egen “Vishetens sten” eller “Den heliga graal” - vårt innersta väsen.

Källor:

Alexander Roob; Alchemy and Mysticism.

Barbara G. Walker; The Womans Dictionary of Symbols and Sacred Objects

https://books.google.fi/books?id=ruBbKRKGeOwC&pg=PA112&lpg=PA112&dq=sal+alkali&source=bl&ots=hkingYCOBX&sig=bxXpk5IEHg5kTCDt3qFqHu0u2V8&hl=fi&sa=X&ved=0ahUKEwie9szlot3RAhXHESwKHfoKCDYQ6AEILjAC#v=onepage&q=sal%20alkali&f=false

http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html